Begär offert

Vi ger dig gärna en offert på det du önskar. Fyll i som många uppgifter som möjligt, så återkopplar vi inom kort.

Ditt namn (obligatorisk)

Telefon (om du vill att vi kontaktar dig via telefon)

Din e-post (om du vill att vi kontaktar dig via e-mail)

Adress

Postnummer

Ort

Företag/organisation.
Privat

Jag avser att nyttja ROT (endast privatpersoner)
JaNej

Min fråga gäller

Service, reparation
Säkerhetsbesiktning
Serviceavtal
Tilläggsisolering

Nyläggning av tak
Papp
Plåt
Gräs
Tegel


Omläggning av tak
Papp
Plåt
Gräs
Tegel

Hur stort tak gäller det (i kvm)

Lutning på taket

Platt
Liten lutning (gångbart)
Medellutning (ej gångbart)
Kraftig lutning (ej gångbart)
Vet ej

Behöver någonting mer installeras

Fotplåtar
Krönplåtar
Stuprör
Hängrännor
Plåtarbeten
Råspont
Rökluckor
Tilläggsisolering
Vet ej

Övrigt