Begär offert

Vi ger dig gärna en offert på det du önskar. Fyll i som många uppgifter som möjligt, så återkopplar vi inom kort.

Ditt namn (obligatorisk)

Telefon (om du vill att vi kontaktar dig via telefon)

Din e-post (om du vill att vi kontaktar dig via e-mail)

Adress

Postnummer

Ort

 Företag/organisation.
 Privat

Jag avser att nyttja ROT (endast privatpersoner)
 Ja Nej

Min fråga gäller

 Service, reparation
 Säkerhetsbesiktning
 Serviceavtal
 Tilläggsisolering

 Nyläggning av tak
 Papp
 Plåt
 Gräs
 Tegel


 Omläggning av tak
 Papp
 Plåt
 Gräs
 Tegel

Hur stort tak gäller det (i kvm)

Lutning på taket

 Platt
 Liten lutning (gångbart)
 Medellutning (ej gångbart)
 Kraftig lutning (ej gångbart)
 Vet ej

Behöver någonting mer installeras

 Fotplåtar
 Krönplåtar
 Stuprör
 Hängrännor
 Plåtarbeten
 Råspont
 Rökluckor
 Tilläggsisolering
 Vet ej

Övrigt