Kvalitet & Miljö

Vi är medlemsföretag i TiB som är tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige. TiB står organisatoriskt oberoende till fabrikanter, leverantörer och beställare.

Medlemsföretagens gemensamt huvudsakliga inriktning är applicering av olika tätskiktssystem inkluderande isoleringsarbeten, samt vissa trä- och plåtarbeten. Variationer i verksamhetsinriktning förekommer.

TiB tar tillvara och stödjer medlemsföretagens intressen och branschens utveckling.TiB har en stor uppgift i att vidareutveckla medlemsföretagen inom områden som kompetens, kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och teknik.

Läs mer på TiB:s hemsida