Rökluckor

Rökluckor (brandgasventilatorer) används för att vädra ut rök- och brandgaser och det är varje fastighetsägares ansvar att regelbundet kontrollera och säkerställa att alla luckor fungerar som de skall vid ett akut läge. Fungerande luckor finns till för att rädda liv och minskar skador vid eventuell brand. Motsatsen, en icke fungerande lucka, kan vara förödande för både människor, inventarier och fastigheter.

Vi har genom årens lopp installerat tusentals rökluckor och har ibland sett att kontroll och underhåll har fallerat hos vissa fastighetsägare. Vi erbjuder därför kontroll och dokumentation av ditt luck-bestånd och vid behov utför vi eventuell service, reparationer, justeringar eller byten – allt efter överenskommelse med dig. Vårt jobb utförs alltid enligt aktuella föreskrifter och vi lämnar protokoll över det som utförts.