Taksäkerhet

Enligt arbetsmiljölagen måste varje fastighetsägare göra allt för att undvika ohälsa och olycksfall om någon skall utföra arbete på dennes hustak. På ditt fastighetstak skall man under säkra former kunna ta sig upp, förflytta sig och arbeta säkert.

Vi erbjuder kontroll, rådgivning och dokumentation av din taksäkerhet och kan vid behov och efter överenskommelse med dig, reparera, justera, byta och komplettera med den utrustning som behövs för ett säkert tak.

Vi använder oss av taksäkerhetsutrustning från vår samarbetspartner CW Lundbergs och kan därmed erbjuda lösningar som klarar av alla krav på hälsa, miljö och säkerhet.