Tilläggsisolera

Ett tilläggsisolerat tak ger snabbt en bättre inomhusmiljö, sänkta uppvärmningskostnader och ett ökat värde på fastigheten. Värmen behålls inomhus under vintern och stängs ute under sommarmånaderna. I förlängningen minskas även utsläppen av skadliga växthusgaser.

Vi har under årens lopp genomfört hundratals tilläggsisoleringar och vet att denna åtgärd kan bli våra kunders mest lönsamma och snabbast betalda investering, både för ekonomin, arbetsmiljön och den yttre miljön.