fbpx

Anstalten i Kumla

  • År: 2020

  • Beställare: Specialfastigheter

  • Plats: Kumla

  • Storlek: 8500 kvm

DELA INLÄGGET?

Sommaren 2020 renoverade Garantitak taket över Kumlaanstaltens industridel. Taket hade inte renoverats på cirka 20 år och behövde således en uppfräschning.

Taket till byggnaden är 8500 kvm stort och har inte renoverats sedan cirka 20 år tillbaka, vilket även anses som normal livslängd för den PVC-duk som varit monterad. Således var det alltså dags för nytt tätskikt!

Tidigare genomföringar på taket som inte användes demonterades. Det har även skett byten av samtliga takbrunnar vilket gjort att håltagare fått tagit bort de gamla och Garantitak fått montera nya. Takets tidigare ränndalar fungerade inte så bra så de har även fått skruvat fast det nya tätskiktet ordentligt så att vattnet kan rinna av som det ska.

Utöver detta är det alltså nytt tätskikt från Icopal som är i fokus för taket över Kumlaanstaltens industribyggnad. Denna renovering gjorde taket som nytt och gör därmed att det förblir i gott skick i många år framöver.

Läs mer om projektet här!

PRO FE SSI ONE LLA

TAKLÖSNINGAR.

GARANTITAK I KUMLA AB

Besök: Marsvägen 16, 692 34 Kumla

Post: Box 16, 692 21 Kumla