fbpx

Takrenovering på Anstalten Kumla

DELA INLÄGGET?

Sedan drygt tre månader tillbaka har Garantitak renoverat taket över Kumlaanstaltens industridel. Jobbet har hittills bestått av demontering av gamla genomföringar, montering av nya takbrunnar, nytt tätskikt samt ett permanent skyddsräcke runt hela fastigheten som kommer sitta kvar efter den nya entreprenaden.

– Projektet går helt som det ska. Vi har kommit mer än halvvägs och ska snart påbörja nästa del av taket, säger Per från Garantitak.

I industridelen av anstalten i Kumla finns krimproduktionen där de intagna får arbeta med mekanisk och träindustri, montering och förpackning samt textil. Taket till byggnaden är 8500 kvm stort och har inte renoverats sedan cirka 20 år tillbaka, vilket även anses som normal livslängd för den PVC-duk som varit monterad. Således var det alltså dags för nytt tätskikt!

– Tidigare genomföringar på taket som inte längre används har demonterats. Det har skett byten av samtliga takbrunnar vilket gjort att håltagare fått tagit bort de gamla och vi fått montera nya. Takets tidigare ränndalar har inte fungerat så bra så nu har vi även skruvat fast det nya tätskiktet ordentligt så att vattnet kan rinna av som det ska, berättar Per som är takläggare på Garantitak.

Utöver detta är det alltså nytt tätskikt från Icopal som är i fokus för taket över Kumlaanstaltens industribyggnad. Denna renovering kommer att göra taket som nytt och därmed hålla det i gott skick i många år framöver.

Eric Telhede som arbetar som drifttekniker på Specialfastigheter tycker att Garantitak skött arbetet jättebra och att de upprätthåller en fantastisk ordning på taket.

– Allting har gått helt som det ska och samarbetet mellan oss och de övriga yrkesgrupperna fungerar kanon. Det är ett roligt projekt som hittills levererat strålande sol nästan varje dag, avslutar Per med ett leende.

PRO FE SSI ONE LLA

TAKLÖSNINGAR.

GARANTITAK I KUMLA AB

Besök: Marsvägen 16, 692 34 Kumla