fbpx

Svealundskolan

  • År: 2020

  • Beställare: Byggtema

  • Plats: Örebro

  • Storlek:

DELA INLÄGGET?

I bostadsområdet Sörby i Örebro byggs en helt ny skola och idrottshall.

På beställning av Byggtema var Garantitak på plats för att lägga tak på den nya skolans och idrottshallen, totalt några tusen kvadratmeter tak.

Garantitaks arbete innefattade att lägga en tätskiktsmatta på skoltaket, göra lite sedumtak och fixa taksäkerheten. Taksäkerheten är i form av vajersystem, snörrasskydd och gångbryggor.

På den fullstora idrottshallen tillkom även isolering i form av tjock stenull och tätskikt av lcopal.

Läs mer om projektet här!

PRO FE SSI ONE LLA

TAKLÖSNINGAR.

GARANTITAK I KUMLA AB

Besök: Marsvägen 16, 692 34 Kumla

Post: Box 16, 692 21 Kumla