fbpx

Byte av rökluckor hos Anteba i Kumla

DELA INLÄGGET?

På beställning av Kumla Fastigheter ska Garantitak utföra en takrenovering hos företaget Anteba. Här ska inte bara ett nytt tätskikt läggas, de kommer även att byta deras rökluckor på taket.

Antebas kontor och lager ligger på Marsvägen i Kumla. De har hyrt lokalen av Kumla Fastigheter i drygt ett år nu och under de kommande veckorna väntar en takrenovering för fastigheten. Det har ett läckande tak som kommer att åtgärdas med nytt tätskikt – men de kommer även att byta deras rökluckor på taket. Deras nuvarande rökluckor är bristfälliga då modellen är för låg och för att luckorna öppnas nedåt, vilket kan orsaka mycket skador.

– Vårt primära uppdrag är byta ut de gamla luckorna mot en modell med glaskupoler som ger ett bättre ljusinsläpp. Dessa kommer vara cirka 50 cm höga och således vara lätta att upptäcka, även när snön har lagt sig. Luckorna har dessutom ett galler som vi monterar invändigt, som förhindrar att någon faller igenom luckan. Ett mycket bättre skydd än tidigare helt enkelt, berättar Tomas Hagström, som idag agerar ledande takläggarepå arbetsplatsen.

Parallellt med bytet av rökluckorna läggs ett nytt tätskikt över det 1500 kvadratmeter stora taket. Utöver detta kommer Garantitak dessutom att montera nya brunnar för dagvattningssystem. Mer behövdes inte göras då taket lyckats behålla en god kvalitet trots läckage.

Finns det något annorlunda som utmärker detta projekt?

– Ja det finns ett stort fläktrum på taket som vi måste demontera för att kunna lägga tätskikt under det. Sen ska det monteras tillbaka. Men det arbetet gör inte vi, utan det hjälper LTI i Kumla oss med. Fläktrummet är en rätt så stor pjäs, så den måste man lyfta bort med lyftkran. Annars skulle jag säga att det är ett rätt så simpelt projekt egentligen, avslutar Tomas.

Projektet påbörjades under förra veckan och förväntas vara klart i december.

PRO FE SSI ONE LLA

TAKLÖSNINGAR.

GARANTITAK I KUMLA AB

Besök: Marsvägen 16, 692 34 Kumla

Post: Box 16, 692 21 Kumla