fbpx

Takrenovering på Ahlsell

DELA INLÄGGET?

På uppdrag av NCC arbetar Garantitak just nu med en takrenovering av Ahlsells 23 meter höga centrallager i Hallsberg. Projektet omfattar en omläggning av tätskikt samt byte av dagavvattningssystem. Jan Moekas, projektledare på Garantitak, uppdaterar oss med fler detaljer om arbetet.

Ahlsell är den ledande tekniska distributören i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. De har sitt centrallager i Hallsberg, som dessutom är ett av Europas största. Denna höst står en av deras lagerbyggnader inför en takrenovering, där Garantitak får genomföra arbetet.

Jan Moekas, som är projektledare på Garantitak, tar med oss till ett av Ahlsells lager som är hela 23 meter högt. Där befinner sig för närvarande tre av Garantitaks takläggare och arbetar med renoveringen. Jan berättar att anledningen till att Ahlsell beställt en omläggning beror på takets nuvarande skick. Det var länge sedan som taket lades och det behövde helt enkelt en uppfräschning för att kunna hålla i flera år till.

– Idag består det 3300kvm stora taket av papptak med gamla takelement. Vår uppgift är att lägga en isoleringsboard över det nuvarande taket och sedan även ett nytt tätskikt på det. Vi ska dessutom byta dagavvattningssystem, från ett UV-system till ett mer vanligt system som leder vattnet på utsidan av byggnaden istället. De vill alltså komma ifrån att regnvattnet leds genom ledningar inne i huset, för att inte några komplikationer ska uppstå, berättar Jan.

Hur har ni arbetat med säkerheten på arbetsplatsen?
– Allt som berör säkerhet har vi tagit hand om, både på taket där våra arbetare vistas, men också på mark med APD-planer för att skydda Ahlsells medarbetare. På taket har vi satt upp ett skyddsräcke som ska förhindra olyckor när takläggarna arbetar nära takets yttre partier. När vi använder lyftkranar för att hissa upp material, så spärrar vi av hela området nedan där kranen står. Detta för att ingen personal från oss eller Ahlsell ska kunna röra sig i det området.

Avslutningsvis berättar Jan att arbetet går enligt tidsplanen. De kommer inte att öka arbetsstyrkan utan satsar på att få arbetet klart till vecka 43 med de yrkesmän som är på plats. Han och teamet har goda förväntningar och ser fram emot slutbesiktningen av beställarna på NCC när arbetet är klart.

PRO FE SSI ONE LLA

TAKLÖSNINGAR.

GARANTITAK I KUMLA AB

Besök: Marsvägen 16, 692 34 Kumla