Välkommen till Garantitak – vi tar helhetsansvaret för ditt tak!

Med gedigen erfarenhet och kompetens inom takläggning utför vi nyproduktion, reparation och renovering av nästan alla sorters tak. Oavsett om det är papp, plåt, gräs eller takpannor så tar vi tillsammans med våra leverantörer fram rätt lösning för ditt behov. Våra välutbildade och erfarna montörer arbetar alltid med produkter av högsta kvalitet.

Tilläggsisolera
Ett tilläggsisolerat tak ger snabbt en bättre inomhusmiljö, sänkta uppvärmningskostnader och ett ökat värde på fastigheten.
Taksäkerhet
Utrusta ditt tak med den säkerhets-utrustning som krävs för att man ska kunna ta sig upp och arbeta säkert på ditt tak.
Taklösningar
Vi hjälper dig att hitta den optimala lösningen för ditt tak – både när det gäller livslängd och ekonomi.
Serviceavtal
Med ett serviceavtal kan du känna dig helt trygg i att dina tak underhålls och sköts på ett professionellt sätt.